Dla turysty

  Plaża Rewa

  Żwirkowa plaża miejska w Rewie, znajdująca się 200 metrów od centrum miejscowości, ma długość aż 4 kilometrów (z tego na 100 metrach wyznaczono strzeżone kąpielisko) i szerokość do 50 metrów. Można się tu dostać jednym z trzeci oficjalnych wejść, przy których znajdują się bary, a w sezonie na plaży pojawią się atrakcje dla dzieci. Plażowicze mogą skorzystać ze stacjonarnej toalety. Zejście do wody jest łagodne. Można przejść się po pomoście

  Rezerwat Czapli Siwej

  Rezerwat Czapli Siwej To kilkuhektarowy lasek jesionowo-olszowy położony w pradolinie rzeki Redy, pomiędzy Mostami a Mechelinkami. Na jego obszarze znajduje się unikalna kolonia lęgowa czapli siwej (nazwa łacińska – Ardea cinerea). To stosunkowo duży ptak wodny z rodziny czaplowatych, zasiedlający Europę, Azję i Afrykę. Długość ciała czapli siwej wynosi średnio od 85 do 100 cm. Ptak może się pochwalić okazałą rozpiętością skrzydeł od 155 do 175 cm oraz masą ciała od 1 do 2,3 kg. Ubarwieniem przypomina żurawia, ale jest od niego mniejszy i ma inną sylwetkę. Jako ciekawostkę podać można fakt, iż u czapli siwej nie występuje dymorfizm płciowy (różnice w morfologii samic i samców). Czapla ma białą głowę z czarnymi bokami ciemienia i ozdobnymi piórami na potylicy; skrzydła, wierzch ciała i ogon są szare. Długa biaława szyja sprawia wrażenie nienaturalnie ułożonej, niemniej jednak czapla dzięki specjalnej budowie kręgów szyjnych bez trudu może bardzo mocno ją wyginać.

  Rezerwat Beka

  Nazwą tą określa się łąki położone u wylotu pradoliny Redy do Zatoki Puckiej. Należą one do najważniejszych przyrodniczych miejsc na polskim wybrzeżu Bałtyku, ponieważ są jednym z trzech obszarów występowania nadmorskich słonaw. Te zbiorowiska roślinne, częste na wybrzeżach Europy Zachodniej, występują tym rzadziej, im dalej na wschód. Pojawiają się jedynie w miejscach, gdzie w naturalny sposób morze łączy się z lądem, tzn. do gruntu przenikają słonawe wody Morza Bałtyckiego, a roślinność jest rokrocznie koszona lub wypasana (np. trzcina).

  Rezerwat Mechelińskie Łąki

  Część Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, stworzona w 2000 roku. Mechelińskie Łąki obejmują swoim zasięgiem 113,47 ha terenu posiada on też otulinę o powierzchni 99,52 ha. Celem ochrony rezerwatu jest „zachowanie miejsc lęgowych i bytowania cennych gatunków ptaków wodnych i błotnych, zbiorowisk szuwarowych i łąkowych oraz specyficznych siedlisk halofilnych i typowych dla nich warunków wodnych”.

  Opener Festival

  Open’er Festival – festiwal muzyczny odbywający się na terenie Gdyni oraz gminy Kosakowo od roku 2003. Jest jednym z większych koncertów muzycznych w Europie. Co roku na Opener przyjeżdżają światowej sławy artyści z całego świata.

  Marsz Śledzia

  Marsz Śledzia − odbywający się z inicjatywy dra Radosława Tyślewicza od 2002 roku jest to marsz pieszy o długości ok. 12 km, biegnący po Rybitwiej Mieliźnie (zwanej także Ryfem Mew) w Zatoce Puckiej, pomiędzy Kuźnicą i Rewą.

  Krzyż i Aleja Zasłużonych Ludzi Morza

  Aleja zasłużonych ludzi morza w Rewie została powołana do życia przez Tadeusza Krzysztofa i wójta gminy Kosakowo ku pamięci wszystkich ludzi polskiego morza, którzy na nim pracowali i którzy życie swoje utracili tonąc w nim. Na końcu alei stoi Krzyż Morski, którego ramiona stanowią kotwice, poświęcony Ofiarom Morza.

  Szperk Mierzeja Rewska

  Cypel Rewski, gwarowo Szpyrk lub Szperk – jest to kilometrowej długości piaszczysta kosa wcinająca się w wody Zatoki Puckiej w Rewie, utworzona przez prąd morski płynący wzdłuż brzegów Zatoki Gdańskiej.

  Przystań żeglarska

  Niewielka marina, przystosowana do małych i lekkich jednostek – miejsc cumowania przy niespełna 50-metrowym pomoście (służącym również za kameralne molo) nie ma wiele, większość żaglówek i jachtów wyciąga się na brzeg wąskiej plaży. W przeszłości Rewa była w stanie przyjąć zdecydowanie większe statki.

  Europejska trasa rowerowa EV11 i EV13

  EuroVelo – europejska sieć szlaków rowerowych. Dwie z tych europejskich tras (EV11 “Szlak Europy Wschodniej” oraz EV13 “Szlak Żelaznej Kurtyny”) przechodzą w bliskiej okolicy Rewy.

  Klif w Mechelinkach

  Jest to malowniczy klif o wysokości 20-30 m. Ciągnie się on od Mechelinek poprzez Babie Doły do Gdyni-Oksywia. Klif ten jest jednym z wielu walorów turystycznych i przyrodniczych tej miejscowości. To doskonały punkt widokowy, z którego to możemy podziwiać Zatokę Gdańską.

Nr konta: 778351 0003 0003 6458 3000 0010
tel. 693 – 060 – 172